Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sörsjön, 653701148957 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-22 Stoppdatum 2021-09-22
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 8077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: