Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJ.02, 13VÅTM105000Björnb02 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-03-26 Stoppdatum 2001-03-26
Mängd (ton): 4,40 Kostnad totalt: 5608
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: