Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJ.02, 13VÅTM105000Björnb02 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-11 Stoppdatum 2002-02-11
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 6259
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: