Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJ.02, 13VÅTM105000Björnb02 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-19 Stoppdatum 2004-01-19
Mängd (ton): 7,12 Kostnad totalt: 7305
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: