Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJ.02, 13VÅTM105000Björnb02 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-17 Stoppdatum 2005-10-17
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3773
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: