Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-01-01 Stoppdatum 2021-12-31
Mängd (ton): 81,06 Kostnad totalt: 52323
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: