Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2022
Startdatum: 2022-05-30 Stoppdatum 2022-05-30
Mängd (ton): 21,34 Kostnad totalt: 24331
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: