Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-25 Stoppdatum 1999-01-25
Mängd (ton): 18,20 Kostnad totalt: 8677
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: