Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-10 Stoppdatum 2002-11-10
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 10444
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: