Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-27 Stoppdatum 2006-10-27
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 11757
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: