Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-03 Stoppdatum 2008-11-03
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 6229
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: