Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-24 Stoppdatum 2009-10-24
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 6450
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: