Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-06 Stoppdatum 2010-11-06
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 6233
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: