Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-03 Stoppdatum 2003-10-03
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: