Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-05 Stoppdatum 2006-11-05
Mängd (ton): 6,30 Kostnad totalt: 7451
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: