Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-16 Stoppdatum 2008-11-16
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 8305
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: