Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-01 Stoppdatum 2009-11-01
Mängd (ton): 5,82 Kostnad totalt: 7426
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: