Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-17 Stoppdatum 2010-11-17
Mängd (ton): 6,32 Kostnad totalt: 8583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: