Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-07 Stoppdatum 2001-09-07
Mängd (ton): 35,99 Kostnad totalt: 17856
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: