Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-11 Stoppdatum 2004-11-11
Mängd (ton): 17,99 Kostnad totalt: 9065
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: