Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-15 Stoppdatum 2005-11-15
Mängd (ton): 17,99 Kostnad totalt: 9589
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: