Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-06 Stoppdatum 2009-10-06
Mängd (ton): 9,38 Kostnad totalt: 7354
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: