Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-11 Stoppdatum 2010-11-11
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: