Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotagölen, 101294 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-24 Stoppdatum 2006-08-24
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: