Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-23 Stoppdatum 2003-10-23
Mängd (ton): 1,88 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: