Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-17 Stoppdatum 2001-02-17
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 3979
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: