Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-03-26 Stoppdatum 2002-03-26
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 8973
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: