Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-01-24 Stoppdatum 2003-01-24
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 6210
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: