Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-16 Stoppdatum 2006-02-16
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 6957
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: