Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-02-29 Stoppdatum 2008-02-29
Mängd (ton): 6,07 Kostnad totalt: 7783
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: