Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-08 Stoppdatum 2009-03-08
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4327
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: