Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-10 Stoppdatum 2000-02-10
Mängd (ton): 36,20 Kostnad totalt: 27646
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: