Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-17 Stoppdatum 2004-02-17
Mängd (ton): 39,02 Kostnad totalt: 41478
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: