Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-29 Stoppdatum 2005-03-29
Mängd (ton): 39,10 Kostnad totalt: 41915
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: