Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-15 Stoppdatum 2006-02-15
Mängd (ton): 38,50 Kostnad totalt: 44640
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: