Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-31 Stoppdatum 2007-03-31
Mängd (ton): 38,96 Kostnad totalt: 48309
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: