Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-02-28 Stoppdatum 2008-02-28
Mängd (ton): 38,96 Kostnad totalt: 49951
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: