Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.01, 13VÅTM99000Svarta01 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-16 Stoppdatum 2001-02-16
Mängd (ton): 8,54 Kostnad totalt: 10619
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: