Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.01, 13VÅTM99000Svarta01 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-03-07 Stoppdatum 2002-03-07
Mängd (ton): 23,90 Kostnad totalt: 20985
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: