Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.01, 13VÅTM99000Svarta01 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-01-30 Stoppdatum 2003-01-30
Mängd (ton): 11,71 Kostnad totalt: 10668
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: