Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.01, 13VÅTM99000Svarta01 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-23 Stoppdatum 2009-10-23
Mängd (ton): 9,26 Kostnad totalt: 12317
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: