Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-01 Stoppdatum 2000-02-01
Mängd (ton): 5,43 Kostnad totalt: 3830
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: