Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-28 Stoppdatum 2002-02-28
Mängd (ton): 8,48 Kostnad totalt: 8164
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: