Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-07 Stoppdatum 2003-02-07
Mängd (ton): 9,08 Kostnad totalt: 9071
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: