Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-26 Stoppdatum 2004-10-29
Mängd (ton): 6,30 Kostnad totalt: 5642
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: