Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-10 Stoppdatum 2007-11-10
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt: 5325
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: