Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-24 Stoppdatum 2000-01-24
Mängd (ton): 19,64 Kostnad totalt: 13854
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: