Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-23 Stoppdatum 2001-03-23
Mängd (ton): 11,16 Kostnad totalt: 13782
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: