Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-19 Stoppdatum 2002-02-19
Mängd (ton): 30,14 Kostnad totalt: 29018
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: