Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-14 Stoppdatum 2003-02-14
Mängd (ton): 29,95 Kostnad totalt: 29920
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: